به گزارش اکونا پرس،

تاثیر مخرب پلاستیک بر محیط‌زیست، بسیاری از کشورها را بر آن داشت تا به سمت تقویت صنعت بازیافت و درآمدزایی از این طریق حرکت کنند، اگرچه موانع موجود در این مسیر کم نیست.