• مدیر جهادکشاورزی بستک از آغاز شیره گیری خرما از نخلستان های این شهرستان خبرداد و گفت: پیش بینی می شود از یک هزار 860 هکتار سطح زیر کشت نخیلات بیش از 100…