• مدیرعامل بانک سینا در دیدار از شعب استان هرمزگان عنوان کرد:

    مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب استان هرمزگان در پارسیان، بندرلنگه، میناب و بندرعباس از ایفای نقش پررنگتر این بانک در جهت ارائه خدمات مطلوب و بهینه در…