به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، طی حکمی از سوی دکتر مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، دکتر سید عبد الحمید احمدی به عنوان معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی منصوب شد.

عبدالحمید احمدی پیش از این به عنوان سرپرست این مسئولیت را برعهده داشت. وی همزمان رئیس انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی هم هست.