به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛این نشست  با حضور " پره میرو" معاون اجرایی ارتباطات با جنبش المپیک،"جیمز مک لود" مدیر روابط کمیته های ملی المپیک و همبستگی المپیک،"جروم پویوی" رئیس نظارت و روابط سازمانی،"الیور نیامکی " رئیس ارتباطات با کمیته های المپیک آسیا و رئیس بخش ورزشکاران همبستگی المپیک و خانم الیان بریلیارد دستیار شخصی معاون اجرایی،روابط کمیته های ملی المپیک و همبستگی المپیک  برگزار شد.
در این نشست مسئولین ورزش کشورمان  گزارشی از سیاستهای کلی ورزش کشور و حمایت دولت از ورزش ارائه نموده و  در خصوص نحوه تعامل و همکاری طرفین در عرصه های مختلف به گفتگو پرداخته و نظراتی را عنوان داشتند که مقامات و مدیران اجرایی  IOC  خواستار استمرار این تعاملات و گفتگو ها بودند تا بدین وسیله برخی ذهنیت های که بوجود می آید برطرف گردد.
در این نشست مدیران و مقامات IOC ضمن تاکید بر اجرای کامل منشور المپیک حمایت های خود را از ورزش ایران، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و کلیه فعالیتهای ورزشی کشورمان اعلام داشتند و مقرر شد این حمایت ها گسترش پیدا کند.
همچنین مسئولین ورزش کشورمان ضمن قدردانی از حمایتهای کمیته بین المللی المپیک از ورزش ایران،خواستار افزایش این حمایتها شدند و مدیران اجرایی کمیته بین المللی المپیک ضمن استقبال از برگزاری چنین جلساتی عنوان داشتند بدون تردید برگزاری چنین دیدارهایی باعث افزایش تعاملات و همکاری های طرفین خواهد شد.