به گزارش اکونا پرس،

نخستین جلسه تمرینی تیم ملی از ساعت 16 امروز در کمپ تیم‌های ملی آغازخواهد شد.

 این نخستین تمرین تیم ملی از زمان سرمربی‌گری دراگان اسکوچیچ خواهد بود.

گفتنی است جلسه تمرینی بدون حضور خبرنگاران و عکاس برگزار خواهد شد.