به گزارش اکونا پرس،
در ابتدای این نشست رییس کمیته ملی المپیک ضمن تسلیت اربعین حسینی از تلاش های فدراسیون های ورزشی جهت آماده سازی تیم های ملی جهت حضور در رقابت های بین المللی و حمایت های وزیر ورزش و جوانان و فضای همدلی موجود در ورزش کشور تقدیر و تشکر کردند.
در ادامه علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی گزارشی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته این فدراسیون به هیات اجرایی ارایه و از حمایت های کمیته ملی المپیک قدردانی و عنوان داشت اگر حمایت های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نبود کسب چهار مدال در المپیک میسر نبود.
سپس در راستای حمایت از کشتی کشور مقرر شد تا پایان سال ضمن حمایت از این فدراسیون جهت برگزاری اردو و حضور در رقابت های پیش رو کلیه تعهدات و مطالبات باقی مانده صورت پذیرد.
هادی ساعی رییس کمیسیون ورزشکاران و عضو هیات اجرایی نیز توضیحاتی در خصوص کمیسیون ارایه و با توجه به ضرورت برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران مقرر گردید طی روزهای آینده نشستی با حضور رییس،نواب رییس ،دبیر کل و هادی ساعی برگزارو با توجه به تصویب کلیات آن در نشست قبلی هیات اجرایی،تصمیمات لازم در این باره صورت پذیرد.
همچنین سرپرست خزانه دار نیز به ارایه گزارشی از عملکرد مالی کاروان اعزامی به بازیهای المپیک توکیو پرداخت که مورد استماع و تایید اعضای هیات اجرایی قرار گرفت.
در خاتمه تعدادی از درخواست‌های واصله از سوی فدراسیون‌ها مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در باره آن اتخاذ گردید.