به گزارش اکونا پرس،

در متن پیام تبریک فوق آمده است:
انتصاب شایسته جناب آقای سید محمد پولادگر  بعنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان  که مبین مقبولیت و توانمندی ایشان می باشد را تبریک گفته و برای مجموعه ورزش کشور آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.
امید است در سایه الطاف الهی در پیش برد اهداف متعالی میهن عزیزمان در امر ورزش بخصوص توجه به قهرمانان موفق و موید باشند.