به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛این دیدار که در دفتر ریاست کمیته ملی المپیک انجام شده بود دکتر حمید سجادی ضمن تبریک انتخاب محمود خسروی وفا بعنوان رئیس کمیته ملی المپیک بر تداوم حمایت وزارت ورزش و جوانان از کمیته ملی المپیک و هیات اجرایی تاکید و برای رئیس کمیته ملی المپیک در مسئولیت مهم پیش رو آرزوی موفقیت و پیروزی کرد.

وی تصریح کرد:آقای خسروی وفا از مدیران با سابقه،قعال وخوشنام ورزش کشور بوده و اقدامات مثبت وی در کمیته پارالمپیک بر هیچ کسی پوشیده نیست و قطعا در کمیته ملی المپیک نیز می توانند اسباب خیر برای ورزش کشور باشند.
در ادامه محمود خسروی وفا ضمن خیر مقدم به وزیر ورزش و معاونین وی عنوان داشت:وزارت ورزش متولی اول ورزش کشور بوده و مجموعه کمیته ملی المپیک،کمیته ملی  پارالمپیک و فدراسیون ها بعنوان زیر مجموعه در راستای برنامه های وزارت ورزش حرکت خواهند نمود.
رئیس کمیته ملی المپیک تصریح کرد:از حمایت های وزیر محترم ورزش قدردانی نموده و امیدوارم بتوانیم جواب اعتماد جامعه ورزش را با عملکرد مثبت خود بدهیم.
در این دیدار دکتر کیکاوس سعیدی سرپرست دبیر کلی کمیته،سید محمد پولادگر معاونت توسعه و قهرمانی ،مریم کاظمی پورمعاونت ورزش بانوان ، وحیدیامین پور،اسماعیلی احمدی،سینا کلهر معاونت فهرنگی و ورزش همگانی،محمد حسن تقی زاده مدیرکل بین الملل،حسین شهرابی مدیر کل حراست وزارت ورزش ومجید شهیدی مدیر حراست سابقه وزارت حضور داشتند.