به گزارش اکونا پرس،

طبق روال هر ساله فعال ترین مربی به جهت ایجاد انگیزه بین ورزشکاران و مربیان شاغل در گروه های فول کنتاکت کیک بوکسینگ کشور با توجه به ارزیابی معیارها از قبیل جذب هنرجو، تعداد احکام، تعداد مسابقات استانی، تعداد همایش های استانی، تعداد کارت های عضویت و بیمه ورزشی، تعداد اردوها، تعداد جلسات با هیئت استان و اداره کل ورزش استان و تبلیغات و تعداد فایترهای شرکت کننده در مسابقات کشوری و استانی و سایر آیتم هامعرفی شد.

به این وسیله سرکار خانم برزردی به عنوان فعال ترین مربی و نماینده استان ایلام در سال جاری انتخاب شدند.

در همین راستا گرند مستر استاد امیر عباس طباطبایی پیامی را بشرح زیر صادر کردند: 

سرکار خانم برزردی ، نماینده محترم سبک های فول کنتاکت کیک بوکسینگ در استان ایلام

با توجه به ارزیابی فعالیت های شما در زمینه مربیگری و نمایندگی استان با رای اکثریت کمیته فنی سبک و موافقت اینجانب ،شما به عنوان مربی برتر و فعالترین نماینده سبک در استانهای کشور انتخاب و معرفی می گردید.

این موفقیت را به شما تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برایتان سلامتی و توفیق روز افزون مسئلت دارم.