به گزارش اکونا پرس،

سید مصطفی علوی با بیان اینکه مصرف گاز در شهرستان ها بالا است، اظهار کرد: با وجود اعمال برخی محدودیت ها به طور میانگین در حال حاضر روزانه بالغ بر 68تا 72 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در استان مصرف می‌شود.

وی افزود: محاسبه گاز بهای مصرفی در شهرستان اصفهان که در اقلیم سه قرار دارد پلکانی است؛ یعنی اگر میزان مصرف از مقدار الگوی مصرف که ماهانه 200متر مکعب است، بیشتر شود قیمت گاز بیشتر حساب می‌شود، لذا قیمت هر متر مکعب گاز در اقلیم یک تا مصرف ۳۰۰ متر مکعب در ماه، در اقلیم دو تا مصرف ۲۵۰ متر مکعب، اقلیم سه تا مصرف ۲۰۰ متر مکعب و اقلیم چهار تا مصرف ۱۵۰ متر مکعب در طول یک ماه، ۴۱۴ریال محاسبه می گردد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه 112 شهر استان اصفهان از گاز طبیعی بهره‌مند شدند، گفت: 99.08 درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار گازرسانی شده اند به طوریکه هم اکنون یک هزار و ۱۰۰ روستای استان گاز دارند و گازرسانی به حدود 7روستا در دست اجرا است.

علوی با اشاره به اینکه روستاها مولّد تولید محصولات کشاورزی و دامی هستند و گازرسانی به روستاها برای این شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: تعدادی از روستاهای در سطح استان فاقد گاز بوده که از این تعداد 20 روستا واجد شرایط گازرسانی هستند که در دستور کار این شرکت برای سال جاری و ۱۴۰۱ قرار دارند و برخی روستا ها عملاً بصورت مکان مزرعه تلقی می شوند و گازرسانی برای آنها وجود ندارد.

مهندس علوی افزود: با گذشت دو ماه (آبان و آذر) ازایام سرد سال خوشبختانه حتی یک روز قطعی گاز  هم نداشته و امیدواریم با همکاری مشترکین عزیز این تداوم گازرسانی تا پایان سال ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه مصرف گاز سال گذشته در استان اصفهان ۱۰ درصد افزایش داشت، تصریح کرد: همه مصرف کنندگان گاز مانند هر سال در مصرف گاز دقت داشته تا امکان بهره مندی گاز برای هم استانی های عزیز فراهم گردد.

 اصفهان- محسن راعی