به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شرکت پازارگاد ، کمیته خدمت و محرومیت زدایی پازارگاد  با حضور و همراهی فعالان حوزه خدمات رسانی به محرومان ، گروه های جهادی، فعالان حوزه کسب و کار و متخصصان  مسئولیت های اجتماعی با هدف زمینه سازی برای  حضور اثر بخش صنعت در فعالیت های اجتماعی ، محرومیت زدایی، خدمت رسانی به محرومان و توسعه کسب و کارهای خانگی و روستایی به دستور مدیر عامل شرکت پازارگاد  تشکیل شده است.