به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازشرکت مدیریت شبکه برق ایران میزان مصرف برق دوم اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه پارسال که ۳۵ هزار و ۱۲۶مگاوات بود با رشد مواجه شده و این درحالی است که هنوز هوای بسیاری از مناطق کشور گرم نشده است.

میزان مبادلات برق کشور تا دوم اردیبهشت به یک هزار و ۸۱مگاوات رسیده که از این میزان ۷۶۹ مگاوات متعلق به صادرات و ۳۱۳مگاوات به واردات برق اختصاص دارد.

میزان مصرف برق صنایع هم تا دوم اردیبهشت به چهار هزار و ۹۰۱مگاوات رسید درحالی که روز ماقبل آن میزان مصرف برق صنایع چهار هزار و۵۵۶ مگاوات بوده که نشان دهنده رشد مصرف در بخش صنایع در شرایطی است که کشورمان درگیر بیماری کرونا است.

مصرف افزایشی برق در حالی است که صنعت برق پیشتر آمادگی خود برای تامین برق مورد نیاز تابستان را اعلام کرده بود