به گزارش اکونا پرس،

 

به همت تلاشگران خط مقدم تولید در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،علیرغم شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور و شرایط سخت آب و هوایی در مناطق عملیاتی شرکت های تابعه نفت و گاز زاگرس جنوبی, غرب و شرق استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در این مناطق همچنان ادامه دارد.