به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، مهندس محمدرضا مقدمیان مسئول پروژه‌های فرآیندی و عمومی پژوهش و فناوری با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به مشکلات فراوان بوجود آمده در خصوص رویش علف‌های هرز در سطح واحد‌های عملیاتی و نیز اطراف خطوط لوله انتقال نفت و گاز در این شرکت، جهت از بین بردن این معضل پروژه پژوهشی با عنوان بررسی و انتخاب مناسب‌ترین روش مبارزه در کنترل علف‌های هرز و نی زارها تعریف و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون به عنوان پایلوت این پروژه انتخاب شد.

وی گفت: نتایج این پژوهش نشان داده است، تنوع گونه‌های گیاهی در سایت‌های مورد مطالعه بسیار زیاد بوده و بانک بذر بسیار قوی در این اراضی بوجود آمده لذا اثر تیمارهای فیزیکی (فشردگی خاک و کاربرد سنگریزه) که به طور معمول برای مبارزه با علف‌های هرز استفاده می شد، به تنهایی و یا ترکیبی قادر به کنترل آنها نبود و لذا استفاده از علف‌کش‌ها برای کاهش بانک بذر ضروری است.

مهندس مقدمیان افزود: براساس نتایج بدست آمده، کاربرد علف‌کش آترازین به عنوان بهترین علف‌کش و به میزان ۲.۵ الی ۵ کیلوگرم در هر هکتار، میزان رویش علف‌های هرز در سایت‌های مورد مطالعه را به صفر رساند واستفاده از علف‌کش آترازین در بخش کشاورزی و به میزان ۵ کیلوگرم در هکتار مجاز بوده که با توجه به شرایط محیطی سایت‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اثرات زیانبار زیست محیطی نیز به دنبال نخواهد داشت.

در ادامه خانم آرام نیک‌سرشت کارشناس ارشد پژوهش‌های محیط زیست پژوهش و فناوری خاطرنشان ساخت: این روش در مقایسه با روش سنتی (چیدن علف‌های هرز) بسیار مقرون به صرفه بوده و سرعت انجام عملیات پاکسازی را چندین برابر می‌نماید و در صورت پایش و تکرار روش، طی ۳ تا ۵ سال می‌توان شاهد قطع رویش گونه‌های مختلف گیاهی در مکان‌های مورد نظر بود.

سمینار نهایی این پروژه با حضور مجری پروژه و مسئولان و کارشناسان اداره پژوهش و فناوری روز سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ برگزار شد.