به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی ، مانور اطفاء حریق و جلوگیری از نشت گاز در یکی از چاه‌های ناحیه دالان با هدف سنجش و ارتقاء عملکرد و آمادگی کلیه کارکنان و ایجاد هماهنگی بیشتر میان مدیریت‌های مختلف در سطح منطقه و مانور مقابله با زلزله به منظور سنجش توان عملیاتی گروه های واکنش سریع و آمادگی هر چه بیشتر کلیه کارکنان در برابر شرایط اضطراری و مقابله با زلزله برگزار شد.

بر اساس این گزارش مانورهای یاد شده با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و با حضور کارکنان ادارات مختلف این دو منطقه و نیروهای آتش نشانی و امداد رسانی و اطفاء حریق آمادگی صورت گرفت. همچنین تعیین نقاط ضعف و برطرف نمودن آنها، تست عملکرد تجهیزات و ابزار امداد و نجات از دیگر اهداف برگزاری این مانورها بود .

این گزارش می افزاید منطقه عملیاتی آغار و دالان در حوزه جغرافیایی شهرستان های فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین و منطقه عملیاتی نار و کنگان در حوزه جغرافیایی شهرستان های جم و کنگان دو منطقه از مناطق عملیاتی پنجگانه شرکت بهره‎برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در استان فارس و بوشهر است.