به گزارش اکونا پرس،

به نقل از واحد مدیریت امور سهام، مجامع و روابط با سرمایه گذاران گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پتروشیمی نوری(سهامی‌عام) صبح امروز با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیات مدیره شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سالن اجتماعات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تشکیل شد.

در این مجمع اعضای حقوقی هیات مدیره شامل شرکت‌گروه‌سرمایه‌گذاری‌و توسعه صنایع تکمیلی‌پتروشیمی ‌خلیج فارس (سهامی عام)، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)، شرکت پتروشیمی هرمزخلیج فارس(سهامی خاص)، شرکت پتروشیمی کارون(سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(سهامی عام) برای مدت 2 سال انتخاب شدند.