• با دستور رئیس‌جمهور در پانزدهمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛

    ​شبکه‌های آبرسانی اصلی و فرعی 23 هزار هکتار از اراضی طرح‌های توسعه منابع آب و خاک در دو استان‌ کرمانشاه و ایلام با 1773 میلیارد تومان اعتبار در پانزدهمین هفته…