• همسر جانباز و داور بین المللی تیراندازی در گفتگو به مناسبت هفته حجاب و عفاف؛

    نایب رییس تیراندازی استان، سرپرست تیم، داور بین المللی، سرپرست و مربی تیم های ملی در فدراسیون تیراندازی، همسر جانباز و از ایثارگران فعال فرهنگی به مناسبت هفته…