به گزارش اکوناپرس، علی محمد مظفری، مدیر عامل شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران در نامه توضیحات خود عنوان کرد: پروژه خط ریخته گری BMDکه از تیر سال 94 شروع شده تا کنون مبلغ 54 میلیارد ریال هزینه در برداشته است. همانطور که قبلا اعلام شد در تاریخ اول خرداد ماه امسال به بهره برداری رسیده و اکنون در مرحله بررسی و انعقاد قرارداد فروش است.

وی افزود: مقدار تولید روزانه یک هزار قطعه است و اثرات سود و زیانی بهره برداری از این خط تولید طی برآوردهای انجام شده چندادن با اهمیت نیست. از این رو، پس از انعقاد قرارداد در خصوص تبعات ناشی از اجرای این پروژه اطلاع رسانی بیشتری خواهد شد.

بر اساس این گزارش، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران در نماد "تشتاد" در بازار پایه فرابورس معامله می شود و با افشای اطلاعات مربوط به بهره برداری از خط تولید با توقف نماد مواجه شد. از این رو با اعلام پیغام ناظر بازار فرابورس "تشتاد" روز معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.