• با خرید سردخانه ۵ هزار تنی، پگاه لرستان به جاده رسید:

    سردخانه زیر صفر ۵ هزار تنی در مساحتی به وسعت ٣١ هزار متربع، توسط شرکت پگاه لرستان، خریداری شد تا گام دیگری در توسعه صادارت و فروش داخلی محصولات پگاه برداشته شو…