• مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان

    مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان، با اشاره به اینکه در سال جاری به منظور حمایت از تولید کنندگان حدود ۴۸ هزار و پنج تن انواع نهاده‌های طیور بین مرغداری‌های…

۱ ۲